KOMPLETNA USLUGA NA JEDNOM MJESTU = SIGURAN I POUZDAN RAD POSTROJENJA

Nudimo uslugu projektiranja, proizvodnje, isporuke i montaže opreme, te vođenja gradnje novih postrojenja za tretman nehrđajućih čelika, kao i puštanja u rad cjelokupnog postrojenja i edukaciju zaposlenika klijenata.

Osim svega navedenog, mi svojim klijentima osiguravamo i dugoročnu isporuku sredstava za nagrizanje (bajcanje, pasivizacija i elektropoliranje) po iznimno povoljnim cijenama te im na taj način pomažemo da u fazi eksploatacije postrojenja budu posve konkurentni na tržištu.

Osim vrhunskih rezultata čišćenja, našu tehnologiju karakteriziraju niski pogonski troškovi budući se prilikom razvoja tehnologije posebna pažnja obraćala i na ekološku komponentu, odnosno udovoljavanju posljednjih svjetskih i europskih standarda.

Naša postrojenja odlikuje ekonomičnost u radu, odlična postojanost sredstva za nagrizanje, a samim time i mali troškovi zamjene sredstva za nagrizanje, odnosno mali troškovi tretmana otpadne vode i mulja nastalog uslijed procesa nagrizanja.
Nadalje, naša postrojenja odlikuje zanemariva hlapljivost sredstva za nagrizanje u odnosu na konkurenciju, tako da nema pojave razvoja neugodnih mirisa, a iz čega automatski proizlaze i niski troškovi tretmana zraka.


GRADNJA KOMPLETNIH POSTROJENJA

Svakom svojem klijentu pristupamo individualno i nudimo rješenje u skladu s njegovim stvarnim potrebama pri tome vodeći računa o ekonomičnosti u fazi gradnje i posebice u fazi eksploatacije. U ovisnosti o potrebama klijenata, definiraju se dimenzije kada i potrebni tretmani, projektira se cjelokupno postrojenje te se kreće u fazu realizacije.

U mogućnosti smo ponuditi izgradnju postrojenja koja će obuhvaćati sljedeće tehnologije tretmana nehrđajućeg čelika:

  • Pjeskarenje
  • Odmašćivanje i ispiranje
  • Bajcanje i pasivacija
  • Bajcanje i poliranje
  • Elektropoliranje
Sastavni dio svih postrojenja su i sustavi tretmana otpadne vode i zraka u skladu sa europskim i svjetskim standardima.

TRETMAN OTPADNIH VODA

Našu tehnologiju odlikuje iznimna postojanost sredstava za nagrizanje pa se potrebe za pročišćavanjem otpadne vode uslijed izmjena sredstava javljaju iznimno rijetko. Ipak, da bi zadovoljili i najstrože ekološke standardne, u ovisnosti o veličini postrojenja i zahtijevanim tehnologijama postrojenja za tretman nehrđajućeg čelika, predviđamo i adekvatni sustav pročišćavanja otpadnih voda. Postrojenje svodi otpadne vode na razinu komunalnih, odnosno omogućava našim klijentima jednostavni priključak na bilo koji postojeći kanalizacijski sustav.

TRETMAN OTPADNOG ZRAKA

Našu tehnologiju odlikuje iznimna postojanost sredstava za nagrizanje tako da dolazi do zanemarivog hlapljenja sredstava. Ipak, da bi zadovoljili i najstrože ekološke standardne, u ovisnosti od veličine postrojenja i zahtijevanim tehnologijama postrojenja za tretman nehrđajućeg čelika, predviđamo i adekvatni sustav pročišćavanja zraka iz postrojenja. Postrojenje pročišćava zrak i omogućava ispuštanje slobodno u atmosferu.