SAMO POTPUNO ČISTO JE DOVOLJNO KVALITETNO


Nudimo usluge bajcanja, pasivizacije i elektropoliranja nove opreme i postrojenja te usluge demontaže, čišćenja, pasivizacije i ponovne montaže postojećih postrojenja. Ove usluge od samog početka prati i izrada adekvatne dokumentacije u kojoj su evidentirani svi postupci, početna i završna stanja i preporuke. Postupci su vođeni od strane educiranih kemijskih inženjera i inženjera strojarstva.

Usluge koje nudimo su:

Demontaža

Nakon poziva za sanaciju postojeće opreme ili konstrukcije, dolazi naš stručni tim na čelu s inženjerom strojarstva koji dokumentira postojeće stanje i u dogovoru s osobljem klijenta dogovara dinamiku demontaže pojedine opreme kako bi klijent imao najmanje moguće zastoje u radu zbog privremene demontaže opreme. Nakon toga, stručno montersko osoblje vrši demontažu i odvozi opremu u naš pogon na daljnju obradu.

Čišćenje korozije

Oprema se mora očistiti dočim se pojave prvi znakovi korozijskih oštećenja, ako ne i ranije prilikom redovitih periodičkih čišćenja. Ukratko možemo reći da prva pojava korozije odgovara pojavi dima (a gdje ima dima ima i vatre). Da bi se spriječilo razbuktavanje i širenje požara, odnosno korozije u našem slučaju, i na druge dijelove postrojenja, potrebno je izvršiti sanaciju dijela postrojenja fizičkim i kemijskim postupcima.

Svojim klijentima uvijek preporučamo tretman u našem pogonu budući je tako omogućena najkvalitetnija moguća zaštita postupkom uranjanja u kade. Dakle, ukoliko aktivnosti klijenta to dozvoljavaju, nakon izvršene demontaže dijela postrojenja i transporta postojeće opreme u naš pogon, vrši se sanacija istog na način da se prvo vrši čišćenje korozije sa površine. Ovisno o tipu korozije, ovaj postupak se vrši kemijskim putem ili mehaničkim struganjem, odnosno pjeskarenjem. Nakon toga pristupa se postupku ispiranja i odmašćivanja, te konačno postupku uranjanja u kade za bajcanje.

Nakon određenog vremena, vrši se ponovno ispiranje te ponovno uranjanje u kade za pasivizaciju. Nakon proteka dodatnog vremena vrši se opet ispiranje nakon čega je oprema spremna za ponovnu montažu. Ovim postupkom uklanjaju se sve prisutne nečistoće (željezni oksidi, masnoće i dr.) s postrojenja te se u potpunosti obnavlja pasivni sloj kromova oksida koji je zaslužan za nehrđajuća svojstva.

Postupkom uranjanja svaki i najmanji dio opreme i konstrukcije ravnomjerno dolazi u doticaj s kemijskim sredstvima te se vrši ravnomjerna obnova pasivnog sloja. Naravno da je potrebno vršiti redovite preglede te iznova reagirati u slučaju pojave korozije. Kompletni postupak se prati izradom odgovarajuće dokumentacije koja se po obavljenoj usluzi predaje klijentu potpuno besplatno.

Bajcanje

Čišćenje – Odmašćivanje-Ispiranje-BAJCANJE-Ispiranje-Pasivacija-Ispiranje

Najkvalitetniji postupak bajcanja jest bajcanje uranjanjem. Postupak bajcanja se vrši postupkom uranjanja u kade (dimenzija 6,3x3,1x2,0 m) u kojima se nalazi otopina za bajcanje. Prije samog postupka uranjanja proizvoda u kade za bajcanje, vrši se postupak ispiranja i odmašćivanja, a također nakon samog postupka bajcanja vrši se ponovno ispiranje. Prilikom bajcanja u kadama metodom uranjanja, omogućava se da svaki i najmanji dio opreme i konstrukcije ravnomjerno dolazi u doticaj sa kemijskim sredstvima te se vrši ravnomjerna obnova pasivnog sloja.

Ovo je posebice bitno kod složenije opreme, proizvoda ili konstrukcija koji imaju veći broj teško dostupnih mjesta. Kompletni postupak se prati izradom odgovarajuće dokumentacije koja se po obavljenoj usluzi predaje klijentu potpuno besplatno.

Pasivacija

Čišćenje – Odmašćivanje-Ispiranje-Bajcanje-Ispiranje-PASIVACIJA-Ispiranje

Slično kao i kod postupka bajcanja, najkvalitetniji postupak pasivizacije jest postupak pasivizacije uranjanjem, odnosno vrši se postupak uranjanja u kade (dimenzija 6,3x3,1x2,0 m)u kojima se nalazi posebno pripremljena otopina za potrebe pasivizacije. Prije i nakon samog postupka vrši se ispiranje predmeta da bi učinak pasivizacije bio čim kvalitetniji. Prilikom pasivizacije u kadama metodom uranjanja, omogućava se da svaki i najmanji dio opreme i konstrukcije ravnomjerno dolazi u doticaj sa kemijskim sredstvima te se vrši ravnomjerna obnova pasivnog sloja.

Ovo je posebice bitno kod složenije opreme, proizvoda ili konstrukcija koji imaju veći broj teško dostupnih mjesta. Kompletni postupak se prati izradom odgovarajuće dokumentacije koja se po obavljenoj usluzi predaje klijentu potpuno besplatno.

Elektropoliranje

Čišćenje – Odmašćivanje-Ispiranje-Bajcanje-Ispiranje-ELEKTOPOLIRANJE-Ispiranje

Elektropoliranje se standardno vrši uranjanjem u kade (dimenzija 6,30x1,25x1,00 m) u kojima se nalazi posebno pripremljena otopina za potrebe elektropoliranja. Ono što naš postupak elektropoliranja značajno izdvaja od konkurencije jest činjenica da svi predmeti prvo prolaze postupak bajcanja tako da se oprema i proizvodi štite u potpunosti izvana i iznutra od nastanka korozije. Većina konkurentskih tvrtki postupak elektropoliranja vrši samo s vanjske strane predmeta dok unutrašnjost ostaje potpuno nezaštićena, što dovodi do relativno brzog nastanka korozije iznutra.

Postupkom koji se vodi u našim pogonima, takva pojava je u potpunosti onemogućena, odnosno proizvod se u potpunosti štiti izvana i iznutra dok se izvana postiže i sjaj karakterističan za elektropoliranje. Kompletni postupak se prati izradom odgovarajuće dokumentacije koja se po obavljenoj usluzi predaje klijentu potpuno besplatno.

Montaža

Montaža se vrši nakon završenih postupaka obnove pasivnog sloja. Sada u potpuno ispravnom stanju, obnovljena oprema se montira od strane našeg stručnog kadra uz nadzor inženjera strojarstva. Ovisno o vrsti opreme, po potrebi se vrši i izmjena vijaka te brtvi za potrebe sigurne i kvalitetne ponovne montaže i korištenja u postojećim postrojenjima.

Montaža se vrši u dogovoru sa osobljem klijenta te uz potreban nadzor. Kompletni postupak se prati izradom odgovarajuće dokumentacije koja se po obavljenoj usluzi predaje klijentu potpuno besplatno.

Dokumentiranje

Dokumentiranje se vrši u sklopu svake od naših usluga tako da klijent može potpuno transparentno imati uvid u sve postupke koji su poduzeti u svrhu zaštite i sanacije njegovih proizvoda i postrojenja. Dokumentiranje obuhvaća svaki korak od prvog pregleda do završne montaže. Dakle, klijent će na kraju postupka imati uvid u:
  • Stanje postrojenja/opreme prije naših usluga (vizualni izgled, karakteristike korozije, ..)
  • Postupci čišćenja uključujući sve korake od čišćenja, odmašćivanja, ispiranja, bajcanja, pasivizacije, eventualnog elektropoliranja i montaže
  • Stanje postrojenja/opreme nakon što su izvedene naše usluge s jasno vidljivim rezultatom procesa obnove pasivnog sloja
Ovo je posebice bitno klijentima koji moraju udovoljavati različitim standardima, ovisno o branši klijenta.
Naše usluge se između ostalog koriste u sljedećim sustavima:

  • Cijevni sustavi iz nehrđajućeg čelika
  • Konstrukcije iz nehrđajućeg čelika
  • Oprema iz nehrđajućeg čelika
  • Sustavi iz nehrđajućeg čelika za prehrambenu industriju
  • Sustavi iz nehrđajućeg čelika za farmaceutsku industriju
  • Sustavi iz nehrđajućeg čelika za vodoprivrednu industriju
  • Sustavi iz nehrđajućeg čelika za nautičku industriju i akvakulturu